Thống kê dàn đề 60 số bất bại đánh quanh năm

Người chơi lô đề chuyên nghiệp và bài bản thường bàn nhau ghi đề sao để cho chuẩn nhất và dàn đề 60 số bất bại để tìm cơ hội thắng tiền làm giàu. Nếu nói tới chơi lô đề thì có nhiều mánh khóe, mẹo nhỏ để tìm kiếm được số và ghi cược. Mẹo nhỏ dàn đề 60 số đánh quanh năm có dễ không và thực hiện chơi dàn đề như thế nào cho đúng, bài viết tiếp sau đây mà SODO CASINO chia sẻ sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan đúng mực nhất về nó.

THÔNG BÁO:  Bài viết Dàn đề 60 số bất bại sẽ tiếp tục cập nhật tại Sodo18.net

Dàn đề 60 số bất bại hôm nay

Đánh lô đề online tại SODO CASINO có tỉ lệ 1 ăn 99,5 và bảo hiểm mỗi tuần lên tới 150 triệu

CHỐT DÀN ĐỀ 60 SỐ BẤT BẠI

NGÀYDàn Đầu ĐềKẾT QUẢ
24/8/20220-1-2-5-6-8Chờ kết quả
23/8/20220-1-2-4-6-8Trượt
22/8/20220-2-4-7-8-9Trượt
21/8/20220-2-3-5-7-8Trượt
20/8/20221-3-5-7-8-9Ăn đề 11
19/8/20220-1-2-5-7-8Ăn đề 03
18/8/20220-3-4-5-7-9Ăn đề 93
17/8/20222-3-4-5-6-9Trượt
16/8/20220-2-3-5-7-8Ăn đề 04
15/8/20220-2-4-6-8-9Trượt
14/8/20221-2-4-5-7-9Ăn đề 13
13/8/20220-1-2-3-5-8Ăn đề 06
12/8/20220-2-3-5-7-9Ăn đề 70
11/8/20220-2-3-4-6-7Trượt
10/8/20220-1-2-3-5-6Ăn đề 19
9/8/20220-1-3-6-7-8Ăn đề 80
8/8/20220-1-3-4-5-7Trượt
7/8/20220-1-3-5-6-8Trượt
6/8/20220-3-5-7-8-9Ăn đề 73
5/8/20220-1-3-5-6-7Ăn đề 13
4/8/20220-1-3-5-7-9Ăn đề 92
3/8/20220-2-4-7-8-9Ăn đề 86
2/8/20220-1-2-4-7-8Trượt
1/8/20220-2-4-7-8-9Trượt
31/7/20221-2-5-6-7-8Ăn đề 67
30/7/20221-3-5-7-8-9Trượt
29/7/20220-1-2-5-7-8Ăn đề 03
28/7/20220-2-3-6-8-9Ăn đề 90
27/7/20220-2-4-6-7-8Trượt
26/7/20221-2-3-4-7-8Trượt
25/7/20220-1-2-3-4-8Ăn đề 02
24/7/20220-2-4-7-8-9Trượt
23/7/20220-2-4-6-7-8Ăn đề 61
22/7/20222-4-5-6-7-8Trượt
21/7/20220-2-4-5-6-7Ăn đề 04
20/7/20220-2-4-6-7-8Trượt
19/7/20223-4-5-7-8-9Ăn đề 93
18/7/20220-1-3-5-7-9Ăn đề 13
17/7/20220-2-4-5-7-8Ăn đề 27
16/7/20220-2-4-5-6-8Ăn đề 64
15/7/20221-2-5-6-7-8Ăn đề 14
14/7/20220-2-4-6-8-9Trượt
13/7/20221-2-4-7-8-9Trượt
12/7/20221-2-4-6-8-9Trượt
11/7/20221-3-4-5-6-8Trượt
10/7/20220-1-3-5-7-8Ăn đề 72
9/7/20221-2-4-6-7-8Trượt
8/7/20220-1-2-5-7-8Ăn đề 24
7/7/20221-2-3-4-5-8Trượt
6/7/20221-2-3-4-5-7Trượt
5/7/20220-1-2-3-5-7Ăn đề 04
4/7/20220-1-2-4-5-8Trượt
3/7/20220-1-2-4-6-7Trượt
2/7/20220-1-2-4-6-8Trượt
1/7/20220-1-2-5-6-8Trượt
30/6/20220-1-2-3-5-8Ăn đề 39
29/6/20221-2-3-5-8-9Ăn đề 92
28/6/20221-2-3-5-8-9Trượt
27/6/20220-1-2-6-8-9Trượt
26/6/20220-1-2-4-8-9Trượt
25/6/20220-1-2-3-8-9Trượt
24/6/20221-2-3-7-8-9Ăn đề 77
23/6/20221-2-3-5-8-9Trượt
22/6/20221-2-3-4-5-8Ăn đề 46
21/6/20221-3-5-7-8-9Ăn đề 71
20/6/20220-1-3-5-7-8Ăn đề 08
19/6/20220-1-4-5-7-8Ăn đề 49
18/6/20220-1-4-5-8-9Ăn đề 90
17/6/20220-3-4-7-8-9Ăn đề 74
16/6/20220-2-4-7-8-9Ăn đề 24
15/6/20220-2-3-5-7-9Trượt
14/6/20220-3-5-6-7-9Ăn đề 62
13/6/20220-2-4-6-8-9Ăn đề 27
12/6/20220-1-3-4-5-6Ăn đề 18
11/6/20220-1-2-3-5-6Ăn đề 24
10/6/20220-1-3-4-5-9Ăn đề 91
9/6/20220-1-3-5-8-9Ăn đề 81
8/6/20220-1-5-6-8-9Trượt
7/6/20220-1-2-7-8-9Ăn đề 25
6/6/20220-1-4-5-6-8Ăn đề 84
5/6/20220-1-4-6-8-9Trượt
4/6/20220-2-3-5-7-9Ăn đề 32
3/6/20220-2-3-5-7-9Trượt
2/6/20220-1-3-7-8-9Trượt
1/6/20222-3-4-7-8-9Trượt
31/5/20220-2-3-6-8-9Ăn đề 25
30/5/20220-1-2-6-8-9Ăn đề 12
29/5/20220-2-3-5-7-9Ăn đề 54
28/5/20222-3-4-5-6-8Trượt
27/5/20222-3-5-7-8-9Trượt
26/5/20224-5-6-7-8-9Trượt
25/5/20222-3-4-5-6-8Trượt
24/5/20222-3-4-5-6-8Trượt
23/5/20221-2-3-6-7-8Ăn đề 13
22/5/20221-2-3-6-7-8Trượt
21/5/20221-2-3-5-7-8Trượt
20/5/20221-2-3-7-8-9Ăn đề 95
19/5/20222-3-6-7-8-9Ăn đề 68
18/5/20222-3-6-7-8-9Trượt
17/5/20222-3-5-6-8-9Ăn đề 53
16/5/20221-2-3-6-8-9Ăn đề 13
15/5/20221-2-3-6-8-9Trượt
14/5/20221-4-5-7-8-9Ăn đề 75
13/5/20221-3-5-7-8-9Ăn đề 36
12/5/20221-4-6-7-8-9Ăn đề 65
11/5/20222-4-6-7-8-9Ăn đề 24
10/5/20222-4-6-7-8-9Trượt
9/5/20222-4-6-7-8-9Trượt
8/5/20222-3-6-7-8-9-Ăn đề 39
7/5/20220-2-3-6-8-9Ăn đề 01
6/5/20220-2-3-6-8-9Trượt
5/5/20222-3-5-6-8-9Ăn đề 54
4/5/20220-1-2-3-7-8Ăn đề 10
3/5/20221-3-4-5-6-8Ăn đề 43
2/5/20221-4-5-6-7-8Ăn đề 79
1/5/20220-3-5-6-8-9Ăn đề 91
30/4/20221-2-5-7-8-9Ăn đề 24
29/4/20220-2-3-5-7-9Ăn đề 39
28/4/20220-2-3-5-7-9Ăn đề 02
27/4/20220-2-3-5-7-9Trượt
26/4/20220-2-3-4-5-7Ăn đề 47
25/4/20220-2-3-4-5-7Trượt
24/4/20220-2-3-4-7-8Ăn đề 85
23/4/20220-1-2-4-7-8Ăn đề 18
22/4/20220-1-2-7-8-9Ăn đề 95
21/4/20220-1-2-7-8-9Ăn đề 91
20/4/20221-2-5-7-8-9Ăn đề 53
19/4/20220-1-2-7-8-9Trượt
18/4/20220-2-3-7-8-9Ăn đề 36
17/4/20220-2-4-7-8-9Ăn đề 47
16/4/20220-2-3-7-8-9Trượt
15/4/20220-2-3-4-7-8Ăn đề 45
14/4/20220-2-3-4-7-8Trượt
13/4/20222-3-4-6-7-8Ăn đề 64
12/4/20222-3-4-5-7-8Ăn đề 58
11/4/20221-2-3-5-7-8Ăn đề 17
10/4/20220-1-2-5-7-8Trượt
9/4/20221-2-5-7-8-9Ăn đề 94
8/4/20221-2-5-6-7-8Ăn đề 69
7/4/20221-2-4-5-7-8Ăn đề 45
6/4/20221-2-5-7-8-9Trượt
5/4/20221-2-5-7-8-9Ăn đề 97
4/4/20222-4-5-7-8-9Ăn đề 41
3/4/20222-4-5-7-8-9Trượt
2/4/20222-4-5-6-7-9Ăn đề 62
1/4/20222-3-4-5-7-9Trượt
Tham khảo số hàng ngày tại Sodo969.com

Xem thêm » Nuôi dàn đề 36 số bất bại khung 3 ngày

Dàn đề 60 số là gì?

Dàn đề 60 số bất bại là chọn cược 60 số tin tưởng nhất trong 100 số cược. Cách dàn đề đó đã có từ khi lô đề ra đời. Cũng từng có thời điểm cách cược này làm “dậy sóng” giới lô đề. Vì tỷ lệ thắng cao nhất ngưởng. Lúc này người chơi cược vẫn một lòng theo hình thức cược này với tỷ lệ thắng gần đến 90%.

Dàn đề 60 số là gì

Ngoài lối chơi cược trên, người chơi lô đề bài bản còn hay được dùng một mẹo nhỏ tương tự gọi là dàn đề 60 số khung 3 ngày. Bạn có thể nuôi những số đề và dùng chúng trong 3 ngày cược liên tiếp nhau. Với các quy luật số đã được đo lường và thống kê sẵn, xác suất thắng có thể đạt mức tốt nhất bạn từng có. Tuy vậy vòng lặp 3 ngày đã đủ để chạm đến số lượng giới hạn thắng tối đa. Những vài ngày sau đó, bạn đừng cược mạnh tay kẻo lại mất tiền oan nhé!

Dàn đề với nhiều con số không phải là cách cược mới lạ gì, song vẫn nhận được sự ủng hộ của các con cược. Cách dàn đề này trước hết mang đến sự yên tâm cho cả bên cược lẫn bên ghi cược. Kiểu gì thì tỷ suất chơi cược đường dài cũng tiếp tục là đầu tư lâu dài. Vì vậy anh em nên thống nhất chơi cược dàn đề 60 số không ít lần hơn để tận chỗ rước lộc về nhà!

Xem thêm » Bạc nhớ lô đề

Dàn đề 60 số bất bại có ưu nhược điểm gì?

Chúng ta sẽ tìm hiểu sau về Ưu điểm lẫn Nhược điểm khi chơi theo dàn đề 60 số nhé.

Ưu điểm của cách chơi đề 60 số

Trước hết, hãy nói về ưu thế của dàn đề 60 số bất bại. Bằng phương pháp cược hơn một nửa số, người chơi chắc như đinh đóng cột giảm tỷ lệ thua cược. Nâng tỉ lệ thành công cho ván cá độ. Tuy vậy đây cũng là game cá cược may rủi nên thỉnh thoảng bạn không thắng cược. Hãy bình tĩnh để cược lâu và cược chắc nhé!

Nhược điểm khi chơi dàn đề 60 con số

Bên cạnh đó, khi chơi với phương pháp dàn đề 60 số thì cũng sẽ có các nhược điểm đó là vốn đánh đề sẽ cao hơn so với các cách ghi đề khác.

Soi cầu dàn đề 60 số nên được sử dụng như trong số những chiêu trò cược chuẩn nhất. Bạn không nên quá lạm dụng kiểu cược này kẻo thua trận có ngày. Cũng hãy biết rằng, sự phát triển công nghệ tiên tiến và kỹ thuật đã tạo ra nhiều trang cược lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trá hình. Giả mạo lợi dụng sự nhẹ dạ và non nớt của người cược để cướp trắng số tiền lớn. Hãy chọn lựa nhà cái thật uy tín và thường xuyên theo dõi thông báo cập nhật ở soi cầu 3 miền hôm nay để biết được nếu chẳng may gặp phải kênh cá cược gian manh, thiếu đạo đức.

Yêu cầu khi chơi dàn 60 số

Hình thức đánh dàn đề 60 số yêu cầu sự nghiêm túc giám sát và đo lường kết quả XSKT từng ngày. Bạn đừng quên rằng chỉ việc ghi sai công dụng xổ số là quy luật số của bạn đã chệch đi rất nhiều. Hãy nên thống kê các công dụng xổ số bạn nhận được mỗi ngày.

Gần đó có cách khác để nâng cao thành tích thắng cược là cược theo khung 3 ngày hay 2 ngày cho dàn đề 60 con số. Theo nhìn nhận của các tay kỳ cựu trong cược đề ghi lô. Khoảng tầm thời gian 3 ngày là rất đầy đủ để bạn ôm trọn thắng lợi nếu bắt đúng dàn số vàng. thời cơ chưa đến nhiềulần trong đời nên dân cược ơi, đừng ngại thử sức!

Xem thêm » Thống kê tần suất lô tô cặp

Cách tạo ra dàn đề 60 số đánh quanh năm như thế nào?

Quy luật cược nào cũng luôn tồn tại công thức để tìm kiếm ra số đề chuẩn. Dàn đề 60s đánh quanh năm cũng khá dễ để bắt nếu bạn có vài thủ thuật xử lý dãy số hiệu quả. Dưới đó là cách tìm ra dàn 60 số đề chúng tôi tóm tắt được, bạn tìm hiểu thêm nhé:

Làm sao để tạo dàn đề 60 số đánh quanh năm

  • Bước 1: Kiểm tra, ghi chép lại kết quả xổ số theo ngày, tháng, năm.
  • Bước 2: Tính tần số ra của từng con số trong vòng 1 đến 2 tháng.
  • Bước 3: Chọn ra 60 số lượng có khả năng mở cửa tốt nhất.
  • Bước 4: Tạo tài khoản SODO969.com ghi số nhé.

Dàn đề 6X hoàn toàn có thể được chơi theo kiểu như ghi đề tận nơi tại những cửa hàng đại lý hoặc chơi lô đề online qua tin nhắn và website. Nếu là người chơi mới giao thiệp với kiểu cược này, bạn hãy thận trọng cược số chi phí không thiếu và đón chờ kết quả. Một khi đã quen dần với nhịp độ cược và có khoản tiền nhất định, bạn có thể cược to hơn và chờ cơ hội đổi vận.

Gần đó có cách khác để nâng cao thành tích thắng cược là cược theo khung 3 ngày hay 2 ngày cho dàn đề 60 con số. Theo nhìn nhận của các tay kỳ cựu trong cược đề ghi lô, khoảng tầm thời gian 3 ngày là rất đầy đủ để bạn ôm trọn thắng lợi nếu bắt đúng dàn số vàng. Thời cơ chưa đến nhiềulần trong đời nên dân cược ơi, đừng ngại thử sức!

Dàn đề 60 số bất bại

Xem thêm » Top trang đánh lô đề online uy tín nhất

Tạo dàn đề 60 số theo cấp số nhân

Ở chiêu bài này, mọi cá nhân sẽ dựa trên tác dụng lô đề ngày hôm nay. Rồi tiến hành nhân đôi các số đó để nhận được số mới, theo đó tạo thành dàn đề 60 số.

Ví dụ hiệu quả thời điểm ngày hôm nay về là 05, 70 thì cá nhân sẽ tạo dàn đề 60 số theo cấp số nhân 2 số đó là: 10, 25, 140. Đồng thời, mọi cá nhân cũng nên tin tưởng với lối chơi này. Vì tỷ lệ trúng thưởng khá cao cùng với việc thống kê giám sát cũng dễ dàng.

Mặc dầu công thức tính dàn đề 60 số này khá chuẩn. Nhưng mọi người cũng cần phải phân chia mức tiền cược làm sao để cho tương thích nhất với điều kiện tài chính của bản thân. Với lối chơi này tỷ lệ thắng cao. Nhưng số tiền thắng được sẽ không còn quá nhiều giống như những cách chơi khác.

Đánh dàn đề 60 con theo lô rơi

Đây là chiêu bài bắt đề 60 con được đa số người chơi áp dụng. Mỗi người chỉ việc đánh các con lô rơi mở trong bảng KQXS và tổ hợp chúng thành dàn đề 60 số để đánh hôm sau. Thông thường mỗi người sẽ thống kê hiệu quả lô rơi từ 7 ngày đến 1 tháng khi tham dự. Nếu dàn đề chưa thu thập đủ rất có thể lấy kết quả xuất phát điểm từ 1 – 2 tháng. Đây là khoảng thời gian không hề thiếu để mỗi người có thể chọn được các con số chất lượng nhất.

Đặc biệt, nếu những con số trong dàn đề 60 số đẹp. Mọi người rất có khả năng đánh mạnh tay để lấy về cơ hội ăn tiền lớn hơn. Còn nếu không đủ tự tin vốn ít thì rất có thể đánh nhỏ lẻ.

Dàn đề 60 số bất bại theo tổng đề

Ở đây, mỗi cá nhân có khả năng tạo dàn đề dựa trên tổng đề. Ví dụ trong ngày hôm nay mọi người có khả năng đánh tất cả các con số với tổng đề kết thúc là 0. Như 19, 91, 37,73,55,64,46. Ngoài ra mỗi người có khả năng nghiên cứu và phân tích KQXS kỳ trước. Để có khả năng đánh các tổng đề tương thích các con số này cần tính toàn diện và khá mất thời gian.  Nếu như bạn chăm chỉ triển khai thì thời cơ thành công rất là cao.

Để bảo vệ an toàn cơ hội thắng cao thì mọi cá nhân rất có khả năng nuôi khung đề để tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian cho những ngày sau. Vì vậy đây là trong những giải pháp chơi tốt mà cách bắt đề cũng tương đối đơn thuần.

Các bạn có thể tham khảo thêm Giờ vàng chốt số

Cách vào vốn khi đánh dàn đề 60 số đánh trong ngày

Để có thể đánh dàn đề 60 số đánh trong ngày, anh em có thể dựa vào cách thức đơn giản ngay sau đây:

Đánh dàn 60 số theo cấp số nhân

Ở giải pháp này, mọi người sẽ dựa vào kết quả lô đề thời điểm ngày hôm nay. Để triển khai nhân đôi tiền cược vào ngày hôm sau với cùng 1 dàn đề 60 số. Ví dụ ngày hôm nay mình đánh dàn 60 số. Mỗi con đề 1 điểm thì mỗi cá nhân tiến thành nhân 2 hoặc nhân 3 số tiền vốn vào ngày hôm sau. Bằng hữu hoàn toàn rất có khả năng áp dụng cách này với những đài khác. Đồng thời, mỗi cá nhân cũng nên tín nhiệm với lối chơi này. Vì tỷ suất trúng thưởng tương đối cao cùng theo với việc giám sát cũng dễ dàng.

Mặc dù công thức tính dàn đề 60 số này khá chuẩn. Nhưng mỗi cá nhân cũng sẽ phải phân chia mức tiền cược thế nào cho phù hợp nhất với điều kiện kèm theo tài chính của bản thân. Với cách chơi này tỷ suất thắng cao. Nhưng số tiền thắng được sẽ không còn rất nhiều giống như các lối chơi khác.

Xem thêm » Xiên 2, xiên 3 ăn bao nhiêu

Lời kết

Dàn 60 con đề số đánh quanh năm không hiếm gặp nhưng không hẳn ai chơi cũng sẽ thắng như tin đồn thổi. Người chơi ngoài may mắn còn cần nhiều kiến thức và kỹ năng luận số và quản lý vốn cược. Tìm đến những nhà cái online đáng tin cậy và khởi đầu với những ván cược nhỏ là sự đầu tiên bạn nên thử làm. Các bạn không cần phải xin dàn đề ở đâu, hãy tham khảo dàn đề hàng ngày tại bài viết trên nhé.

Hình thức cược dàn 60 con số trong tổng 100 con luôn là 1 cách cược thích thú cho những người thưc sự hiểu về số và nuôi được những con số vàng. Bạn hãy cược chắc tay nhưng hãy nhớ là so sánh, đối chiếu cược với KQXS kiến thiết trong thực tế. Cũng tương tự mươi mười lần cược thử, bạn có thể ngày càng làm rõ về những số đề ma mị đấy.

Fanpage Chốt Số Sodo696

SODO CASINO chúc bạn có rất nhiều sức khỏe thể chất và điềm may mắn để cược nhanh, thắng nhanh nhé!

5/5 - (6 bình chọn)